thumbnail mka new groen

 

Tarieven

Wanneer wij uw zaak in behandeling nemen, worden er voorafgaand aan onze werkzaamheden heldere financiële afspraken gemaakt zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan. Tijdens een intakegesprek proberen wij eerst te beoordelen of u al dan niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook lichten wij u in over de kosten die bepaalde procedures met zich mee kunnen brengen (denk aan griffierecht).

Meulemeesters Koopman Advocaten kan u op twee wijzen bijstaan: op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) of op basis van ons uurtarief (betalend).

Gefinancierde rechtsbijstand
Wanneer u over een laag inkomen beschikt en/of onvoldoende vermogen heeft, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een toevoeging. Dit betekent dat u de kosten voor de advocaat niet zelf hoeft te betalen. Wel kan het zijn dat u ons een eigen bijdrage dient te betalen. In strafzaken en jeugdzaken is de laagste eigen bijdrage € 159,00. In het personen- en familierecht is de laagste eigen bijdrage €321,00. Er wordt meestal geen eigen bijdrage opgelegd in het geval van minderjarigen (die bij de kinderrechter moeten komen) en mensen die gedetineerd zitten (ongeacht hun inkomen). Vraag bij ons na wat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

Om een toevoeging aan te vragen hebben wij slechts enkele gegevens nodig (o.a. naam, adres, BSN en eventueel die van de partner). Wij dienen dan de aanvraag voor u in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meulemeesters Koopman Advocaten is aangesloten bij de afdeling High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat we vaak binnen enkele dagen al weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog uw eigen bijdrage is.

De Raad voor Rechtsbijstand neemt uw fiscale jaarinkomen van twee jaar terug als uitgangspunt (= het peiljaar). Wanneer uw inkomen recentelijk drastisch gedaald is (bijv. door ontslag of arbeidsongeschiktheid) kunnen wij een peiljaarverlegging voor u indienen. De Raad toetst dan het (geschatte) inkomen van het jaar van de aanvraag.

Meer informatie over de inkomensgrenzen en de eigen bijdrages vindt u hier: https://www.rvr.org/@12530/inkomen-vermogen-eigen-bijdrage-2023

 

 Uitgangspunten van High Trust zijn transparantie, vertrouwen en begrip.

 

Betalende basis

 Indien u niet in aanmerking komt (of wilt komen) voor gefinancierde rechtsbijstand, verlenen wij onze rechtsbijstand op basis van ons uurtarief. Ons uurtarief is €225,00 (excl BTW). Alle financiële afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd en desgewenst achteraf verantwoord.

Sommige zaken lenen zich ervoor om een vaste prijsafspraak te maken. Dit kan besproken worden tijdens het intakegesprek.

 

Meulemeesters Koopman Advocaten
Kantoorvilla Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

info@meulemeesters-koopman.nl
Telefoon: 030 - 7024930
KvK 71957855